SR EDOS,  Beogradski put BB, Zrenjanin,  023/610-003,   info@edos.rs  edosguma@gmail.com

Od proizvoda izdvajamo:


detaljnije

Edos poseduje višegodišnje iskustvo iz oblasti gumarske tehnologije. Edos odlikuje:


SR EDOS za proizvodnju gumene smeše i gumeno-tehničke robe

Početna O nama Proizvodi Kontakt

Guma potiče iz prirode…

Edos

Kako se pravi guma?

Prirodni kaučuk je elastomer (elastični ugljovodonični polimer) koji je originalno dobijen iz lateksa, mlečnog koloida koga proizvode neke biljke. Veštački kaučuk se dobija iz nafte i drugih supstanici složenim hemijskim postupcima.

Kaučuk je kao materijal gotovo neupotrbljiv i određenim postupcima i umešavanjem sa drugim komponentama potrebno je prevesti kaučuk u sirovu gumu. Sirova guma vulkanizacijom (umrežavanjem) u odgovarajućim kalupima prelazi u krajnji gumeni proizvod.

Pogledajte kako to radi Edos…


Prirodni kaučuk

Otkrićem Amerike 1491. godine Evropljani su upoznali smolasto-elastičnu smesu, nazvanu kaučuk. Pradomovina kaučukonosne biljke (Hevea brasiliensis) je Brazil. Mlečni sok, koji curi iz zasečenog stabla heveje nazivamo lateks. Zgrušavanjem tog mlečnog soka nastaje kaučuk. Ova vrsta gume se označava sa NR (Natural rubber).

Veštački kaučuk

Veštačka guma je guma koja se dobija preradom nafte. Sintetička guma je bilo koji tip veštačkog elastomera. Sintetička guma služi kao zamena prirodne gume u mnogim slučajevima, posebno kad su poboljšane osobine materijala neophodne. Od gume se prave razni predmeti koji se koriste u svakodnevnom životu.

Zanimljivost

Reč kaučuk potiče od urođeničke reči „Cahuchu“, što znači drvo koje plače.

Saznajte više o našim proizvodima

Više Više

Sirova guma

Dobrodošli

eng